Chátrání objektů vlivem vlhkosti zdiva

Šetrné a účinné zastavení chátrání staveb systémem HYDROPOL®.

Ukázka staveb odvlhčených systémem HYDROPOL®

Úspěšná sanace historických objektů systémem HYDROPOL®.

Sanace vlhkého zdiva systémem HYDROPOL®

Šetrný systém sanace vlhkého zdiva.

Vážení potenciální zákazníci, pro rychlé vyřízení Vašeho požadavku můžete kontaktovat přímo zástupce odpovědné za daný region.

Systém HYDROPOL® se představuje

Elektrofyzikální bezelektrodový systém odvlhčování zdiva Hydropol® vyvinutý z aktivní elektroosmózy je založen na působení generátorů magnetických pulsů napájených elektrickým proudem 230 V, 50 Hz, které se osazují do vlhké stavby. Jejich působením jsou ovlivňovány molekuly vody a ionty ve vlhkém zdivu přesně definovaným elektromagnetickým polem, zcela neškodným pro živé organismy.

starší videa

AktualityPrezentace systému Hydropol v pořadu Polopatě

Zveme naše zákazníky a zájemce o sanaci vlhkých domů na prezentaci systému Hydropol, která bude uvedena dne 14. září 2014  v 9 hodin na ČT 1 v pořadu Polopatě.


Již 20 let chrání Hydropol starší budovy před zánikem

Vážným problémem mnoha budov je vnikající vlhkost do jejich konstrukcí. Zdivo nasává vlhkost jako houba, pokud není, zejména proti vlhkosti zemní, chráněno horizontální a vertikální izolací.


Sanace "Župného domu" v Dolném Kubíně

Jedním z nejvýznamnějších stánků umění na Slovensku je Oravská galéria, jejíž administrativní a výstavní centrum se nachází v objektu Župného domu v Dolném Kubíně.


Výhody odvlhčení zdiva systémem Hydropol

  • Řeší odvlhčení vnějšího i vnitřního zdiva.
  • Je předpokladem úspěšné sanace vlhkého objektu.
  • U starších objektů nahrazuje vložení izolací proti zemní vlhkosti.
  • Zvyšuje hodnotu domu až o 15 %.
  • Zvyšuje tepelný odpor obvodových stěn.
  • Zlepšuje kvalitu bydlení a snižuje náklady na vytápění.
  • Plně vyhovuje požadavkům památkové péče na sanace chráněných objektů.
  • Je realizován se zárukami na funkci, kvalitu a odvlhčení zdiva v garantovaném rozsahu.
  • Je doložen certifikáty a prohlášeními o shodě (podle §13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění novel).
  • Mírným působením je ohleduplný ke vzácným povrchovým úpravám a se stavbou pevně vázaným uměleckým dílům.