O nás

Hydropol se představuje

HydropolNové stavby jsou navrhovány a realizovány s dokonalými izolacemi proti zemní vlhkosti. Pro odvlhčení starších neizolovaných objektů byla vyvinuta řada technologií, jejichž volba je závislá na konkrétních podmínkách řešení případu.

Kladiva, sekáče a pily nahradily moderní stroje pro řezání zdiva, dříve dodatečně vkládané lepenkové izolace byly nahrazeny vyztuženými polymery, nerezovými plechy, chemickými či parafinovými clonami.

Prudký rozvoj zaznamenaly taky elektrofyzikální způsoby vysoušení zdiva a to směrem od elektroosmotických k nízkofrekvenčním bezkontaktním systémům. Postupně se tak rozvíjí obor sanace vlhkého zdiva.

Je nám proto ctí, že můžeme přispět svým podílem k řešení zmíněných nemalých úkolů a představit Vám progresivní elektrofyzikální bezkontaktní systém odvlhčování zdiva Hydropol®, určený pro sanace neizolovaného zdiva proti zemní vlhkosti nebo s již nefunkční izolací, které je zavlhčeno vzlínavou zemní vlhkostí.

Přístroje systému Hydropol® byly vyvinuty a jsou vyráběny v Německu. Od roku 1994 máme s touto technologií zkušenosti i v ČR, kde byla odvlhčena řada staveb všech druhů, ať již objektů občanských, jako jeslí, mateřských škol, škol různých úrovní, sociálních ústavu aj., či objektů historických a památkově chráněných, jako např. fary, kostely, chrámy, zámky, knihovny, jakož i staveb výrobních, průmyslových a samozřejmě i bytových či rodinných domků.