Realizace zakázky

Ukázka standardního postupu při realizaci zakázky

  • Montáž zařízení HYDROPOL® na projektem určené místo a jeho uvedení do provozu.
  • Vstupní měření vlhkosti.
  • Měření vlhkosti se provádí karbidovou metodou.
  • Vlhkost se měří vždy na vzorku odvrtaném z hloubky 10 cm – 15 cm zavlhlého zdiva.
  • Měření se provádí plošně v celém objektu, ve více výškových úrovních, tak aby bylo zdokumentováno poškození konstrukcí vlhkostí v celé jejich výšce.
  • Měření vlhkosti se provádí při uvedení přístroje Hydropol do provozu, následně pak po třech měsících a po jednom roce.
  • Po vysušení stěn na rovnovážnou vlhkost se měření ukončuje a spol. Hydropol zůstává k dispozici v rámci bezplatného servis.

 

1. Montáž přístroje HYDROPOL® - Na projektem určené místo


2. Přístroj HYDROPOL® v provozu - Pro přístroj bude zřízen samostatný přívod NN


3. Vývrt vzorku z hloubky zdiva


4. Odvážení 10g vlhkého vzorku na digitálních vahách


5. Do tlakové nádoby vsypeme odvážený vzorek


 6. Do tlakové nádoby přidáme ampuli karbidu vápníku


 7. Karbid reaguje s vlhkým vzorkem a uvolněný tlak na stupnici ukazuje procentuelní obsah H2O ve zdivu


8. Naměřené hodnoty se zapisují do protokolu


 9. Ukončení měření, zápis a odsouhlasení naměřených hodnot s investorem