Průzkum staveb

a) Základní (ZDARMA)
Základní průzkum je pro zákazníky bezplatný a můžete si jej objednat v našem online formuláři.

b) Podrobný
Podrobný průzkum s měřením vlhkosti z jádra zdiva karbidovou metodou je účtován dle předem odsouhlasených nákladů. V případě následné realizace zakázky odvlhčení zdiva Hydropolem se cena podrobného průzkumu stavby odečítá z ceny zakázky. Podrobný průzkum s měřením vlhkosti si můžete objednat v našem online formuláři.

Před uzavřením zakázky probíhá průzkum objektu s měřením vlhkosti. Při tomto průzkumu zjišťujeme druh a rozsah poškození objektu vlhkostí a zaměřujeme se na vyloučení stavebních vad, které tlakovou zátěží vedou k zavlhání objektu ( poruchy kanalizace, střešních svodů apod. )
Na základě tohoto průzkumu je provedena cenová nabídka a projekt odvlhčení.

 

Ukázka poškození vlhkých staveb

Původní stav - projevy poškození vlhkostí

Původní stav

Poškození omítek - projevy poškození vlhkostí

Projevy poškození

Vystoupení vlhkosti nad sanační omítky

Vytoupení vlhkosti