Reference

Od roku 1994, kdy byla metoda odvlhčování Hydropol uvedena na český trh, byla tímto systémem odvlhčeno značné množství domů různých druhů (archiv společnosti).

I když z tohoto množství převážnou většinu tvoří rodinné domy, byly úspěšně sanovány také stavby církevní, občanské, průmyslové i zemědělské. Významnou, stále se rozšiřující skupinu Hydropolem odvlhčovaných staveb pak tvoří památky.

Díky mnohaleté praxi jsou dnes ve statistické evidenci firmy Hydropol ČR, spol. s r.o. četné referenční stavby.

Potenciální zájemci o sanaci vlhkého zdiva se v případě zájmu mohou obracet na vedení fy Hydropol ČR, spol. s r.o., které jim dle jejich specifického zájmu (druhu stavby) a příslušného regionu zajistí prohlídku odpovídající referenční stavby.

 

 

Poděkování

Dobrý den pane Slovenčíku,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaše vstřícné jednání a vyjádřili spokojenost s Vaším zařízením na řešení našeho, dnes již zvládnutého, problému s vlhkostí na chalupě.
Váš systém Hydropol byl namontován dne 17.6. 2011. Od té doby pracuje nonstop, bez jakékoliv závady.
Naši chalupu "vysušil" k naší naprosté spokojenosti.

Mnozí sousedé a odborníci nabízeli složitá stavební řešení, jak se zbavit vlhkosti, ale Vaše zařízení vlhkost vyřešilo naprosto elegantně bez žádných zásahů do stávajících konstrukcí domu.

Hydropol doporučuji všem, kteří se chtějí zbavit vlhkosti domu postupem odpovídajícím 21. století.

Děkujeme

doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš