Podrobný průzkum s měřením vlhkosti

Podrobný průzkum s měřením vlhkosti z jádra zdiva karbidovou metodou je účtován dle předem odsouhlasených nákladů. V případě následné realizace zakázky odvlhčení zdiva Hydropolem se cena podrobného průzkumu stavby odečítá z ceny zakázky.

Před uzavřením zakázky probíhá průzkum objektu s měřením vlhkosti. Při tomto průzkumu zjišťujeme druh a rozsah poškození objektu vlhkostí a zaměřujeme se na vyloučení stavebních vad, které tlakovou zátěží vedou k zavlhání objektu ( poruchy kanalizace, střešních svodů apod. )
Na základě tohoto průzkumu je provedena cenová nabídka a projekt odvlhčení.

 

Kontaktní údaje

Adresa nemovitosti k odvlhčení

Podrobnosti o zpracování osobních údajů