Historie systému

1806 - Prof. Reuss objevil, že voda se pod vlivem elektrického napětí vždy pohybuje od kladného k zápornému pólu.

1910 - S využitím uvedeného poznatku byla "praelektroosmózou" vysoušena rašelina, obilí a uhlí.

1935 - Paul Ernst vyvinul první fungující elektroosmotické zařízení k vysoušení vlhkého zdiva.

1960 - Od tohoto data jsou Ernstovým a Traberovým elektrofyzikálním postupem trvale vysoušeny stavby jako je radnice v Mnichově, Bavorský správní soud a mnoho jiných.

1962 - Díky trvalému pokroku v oblasti elektrofyziky byla poprvé úspěšně požita dále nepřetržitě vyvíjená Ernstova – Traberova elektroosmotická bezkabelová zařízení.

1985 - Spoluprací původních vynálezců Ernsta a Trabera s firmou Gutzat & Gutzat GmbH a s využitím padesátiletých zkušeností s vysoušením zdiva se podařilo vyvinout bezkontaktní systém odvlhčování staveb.

1987 - Úspěšně aplikován první bezkontaktní přístroj na odvlhčování zdiva Hydropol®.

1991 - Systém vysoušení zdiva Hydropol® firmy Gutzat & Gutzat si mezitím získal pevné postavení v oboru sanace vlhkých staveb.

1992 - Stále více investorů veřejných zakázek (instituce památkové péče, obecní a městské úřady atd.) volí místo tradičních sanačních metod postup Hydropol®. Firma Gutzat & Gutzat aplikuje systém Hydropol® po celé Evropě. Úspěšně byly odvlhčeny památky, jako např. zámek Sanssouci.

1994 - 1995 - Vzniká evropská organizace firmy Gutzat & Gutzat zajišťující sanačnímu postupu Hydropol® kompetenci, kvalitu a servis. Technologie Hydropol® již byla zavedena do 12 zemí Evropy a vstoupila také do České republiky. Trvalý výzkum a vývoj vedou k novým generacím přístrojů Hydropol®, kterými lze urychlit čas vysoušení staveb.

1996 - Ve Švýcarsku byla založena firma HYDROPOL AG, která se stala mezinárodním distributorem zařízení Hydropol®. Tato nová sanační technologie je v některých zemích dotována.

1997 - V České republice vznikla specializovaná firma Hydropol ČR, spol. s r.o.

2007 - Výročí 200 let od objevu elektroosmózy.
Výročí 20 let od dokončení vývoje bezkontaktního systému odvlhčování staveb
Hydropol® a jeho první, trvale sledované aplikace v praxi.