Funkce systému

Zjednodušený popis funkce dle hypotézy RNDr. Jiřího Hejhálka :

Přístroj pro odvlhčování zdiva Hydropol® napojený na elektrickou síť vysílá permanentně elektromagnetické pulsy, které indukují vznik elektromagnetického pole ve vlhkém zdivu, jehož frekvence se blíží frekvenci vlastních kmitů molekulových svazků vody ve zdivu. Trvalým působením indukovaného elektromagnetického pole dochází k rozpadu molekulových svazků vody ve zdivu a k putování vzniklých nabitých podsvazků působením gravitace dolů. Vlhkost, tj. voda a soli, nacházející se v daných klimatických podmínkách v kapalné fázi, tak trvalým působením klesá z vlhkého zdiva do podloží stavby a při trvalém působení popsaného zařízení je i nadále zabráněno jejímu vnikání do zdiva.

Předpokladem správné funkce uvedeného systému je kapilárně vodivé spojení vlhkého zdiva s podložím stavby.