FAQ

Jak působí systém Hydropol?

Působící elektrofyzikální princip systému Hydropol odstraňuje vzlínající vlhkost pevně definovým působícím polem.
Odvlhčování zdiva probíhá ve dvou fázích:

  • V první fázi (fáze odvlhčování) se odvádí molekuly vody z kapilár zdiva
  • Ve druhé fázi (fáze ochrany) působící pole trvale zabraňuje novému vzlínání kapilární vlhkosti do zdiva. Chybějící nebo vadné původní izolace proti vlhkosti se tím plně účinně nahradí. Ve zdivu zůstane pouze přirozená rovnovážná vlhkost. Metoda pracuje trvale a dosáhne stále účinnosti odvlhčování – též. po ukončení 1. fáze odvlhčování.

U kterých druhů vlhkosti systém působí?

Metoda odstraňuje kapilárně vzlínající vlhkost. Není vhodná u tlakové nebo tekoucí vnikající vody, jakož i při tvorbě kondenzátu na povrchových plochách stěn. Naše technická služba zákazníkům Vám před instalací sdělí, zda-li se tyto druhy vlhkosti ve Vašem domě objevují.

Jak se podá důkaz o účinnosti?

Technická služba zákazníkům zjistí měřením vlhkosti před instalací sílu zavlhčení. K podání důkazu účinnosti se v rozmezí vždy cca po 12-ti měsících provádí nejméně jedno kontrolní měření. Pokles vlhkosti se zaznamenává do měřícího protokolu, který Vám poskytne. Technická služba zákazníkům se s Vámi automaticky spojí, před příštím připadajícím kontrolním měřením, Vy se o to nemusíte starat.

Kdy je odvlhčování zdiva ukončeno?

Na základě principu působení se zdivo automaticky odvlhčuje až k dosažení jeho přirozené rovnovážné vlhkosti. Hydropol je aktivní metoda odvlhčování a dosahuje vysušení zdiva zpravidla do jednoho a půl roku.

Kdy mohu renovovat?

Doporučuje se neprovádět renovaci postižených stěn před ukončením fáze odvlhčování, aby se zamezilo vystupování nových obrazů poškození! Neboť základem pro úspěšnou renovaci je vždy "suchá stěna", kterou systémem Hydropol dosáhnete!

Jak mohu poznat, že dochází k vysoušení zdiva?

V každém domě během fáze odvlhčování nedochází k optické změně povrchových ploch stěn. Často se ale dá zjistit větší vystupování solných výkvětů (bílé krystalky na stěně). Jsou nejspolehlivějším optickým úkazem, pro proces odvlhčování. Důkaz účinnosti se ale výlučně získá kontrolními měřeními, nezávisle na optických změnách.

Proč vznikají solné výkvěty?

Kapilárně vzlínající vlhkost často rozpouští cestou do zdiva velké množství solí z podloží a ze stavebních materiálů.

Jak poznám a odstraním poruchu systému?

Systém Hydropol se sestává výlučně z vysoce kvalitních a neopotřebovatelných dílů a proto je plně bez údržbový a má dlouhou životnost. Nicméně kontrolujte pravidelně, že svítí trvale zeleně funkční světlo síťového napájení a žluté funkční světlo provozu. Poruchu systému poznáte jednoduše podle výpadku jednoho nebo obou funkčních světel.
V tomto případě nejprve vyzkoušejte:

  • je síťová zástrčka zastrčena a je zásobována proudem použitá zásuvka nebo trvalý proudový okruh?
  • je síťový spínač vypnuto / zapnuto v poloze "I"

Pokud můžete tyto zdroje chyb vyloučit, obraťte se prosím přímo na technickou službu zákazníkům, která co možná nejrychleji závadu odstraní. Kontaktní data vezměte z podkladů Vaší zakázky.

Smím systém dočasně vypnout?

Pokud je systém Hydropol vypnut síťovým vypínačem, nebo je odpojen od zásobování proudem, ihned zanikne působící pole a vlhkost ve zdivu znovu stoupá! Proto vědomě nikdy systém ani na krátký čas nevypínejte z funkce a nedemontujte ho! V takovém případě zaniká záruka!

Co obsahuje záruka Hydropol?

Hydropol dává až sedmiletou záruku na funkčnost systému Hydropol ode dne instalace. Během doby záruky technická služba zákazníkům odstraní vzniklé závady systému, nebo celý přístroj vymění. Veškeré servisní úkony po dobu záruky pro Vás zůstávají bezplatné! Záruka se však nevztahuje na poruchy , které vzniknou neuposlechnutím předloženého návodu k obsluze! Dále Hydropol ručí za odstranění kapilárně vzlínavé vlhkosti.