Již od r. 1994 chrání Hydropol starší budovy před zánikem

Vážným problémem mnoha budov je vnikající vlhkost do jejich konstrukcí. Zdivo nasává vlhkost jako houba, pokud není, zejména proti vlhkosti zemní, chráněno horizontální a vertikální izolací.


U mnoha, zejména starších staveb již tato izolace není k dispozici, a zdivo je tak vydáno postupnému rozpadu počínajíce vlhkostními kresbami na povrhu omítek, solnými výkvěty a tvorbou plísní. Vlhké objekty tedy nejsou pouze kosmetickými chybami, ale představují ohrožení budovy z titulu částečné ztráty pevnosti vlhkého zdiva, snižují pohodu prostředí a zdravotní nezávadnost obytných prostor pro pobývající osoby a zvyšují energetickou zátěž vlhkých budov.
Proto zaujímá tato problematika ve stavebnictví své významné místo. V průběhu staletí se rozvíjely různé sanační metody, z nichž však mnohé již byly technicky překonány a zamítnuty. Mezi mnoha možnostmi úspěšného řešení sanace vlhkého zdiva se v posledních dvaceti letech prosadil bezkontaktní systém odvlhčování zdiva Hydropol®.


PŘÍZNIVÉ REFERENCE

Doby, kdy byla tato sanační metoda označována za "kouzelnou skřínku", jsou pryč. Množství příznivých referencí, ať již soukromých vlastníků domů nebo veřejných investorů, zřetelně dokazuje, jak je tento sanační postup účinný. Dnes již také dlouhodobé reference dokládají, že stálá účinnost této vysoušecí metody překračuje očekávání.V mnoha evropských zemích tak vedle tisíců rodinných domů již byly vysušeny četné školy, školky, sociální ústavy, správní budovy, církevní stavby, jiné občanské i průmyslové stavby včetně kulturních památek.


METODA

Jak známo, tato úspěšná sanační metoda, vycházející původně z aktivní elektroosmózy, byla vyvinuta experimentálně (jako mnohé jiné významné postupy) a není dodnes podložena vědeckým důkazem. Proto byla zpočátku brána v potaz s velkou nedůvěrou a skepticky je dosud uváděna v soudech konkurence a některých odborníků spjatých se staršími sanačními postupy. K prosazení se v takovémto prostředí zůstala pouze možnost nastoupit dlouhou cestu praktického důkazu, a to systematickým a trvalým měřením vlhkosti zdiva sanovaných staveb. A o pozitivních výsledcích jasně hovoří statistika zakázek, která je realizační firmou Hydropol ČR trvale vedena.
Z důvodu rozrůstajícího se zájmu se vyvinul servis, který je dnes pro každého zákazníka Hydropolu už samozřejmý. Původně z nouze se tak stala ctnost. Před vestavěním zařízení na odvlhčování zdiva se mimo jiné provede měření původní vlhkosti zdiva karbidovou metodou. Záznam z měření se pak doplňuje výsledky z dalších kontrolních měření vlhkosti ve smluvených časových intervalech, takže zákazník získává doklad o působení Hydropolu, o pokroku ve snižování vlhkosti zdiva.


ZACHOVÁNÍ KULTURNÍCH HODNOT

Firma Hydropol ČR, spol. s r. o., poskytuje svým zákazníkům nejvyšší možnou bezpečnost řešení zárukou nejen na zařízení Hydropol, ale i na úspěšné a trvalé snížení vlhkosti zdiva. Tuto formu garance investor zpravidla nenalézá u některých jiných nabízených sanačních postupů. S přihlédnutím k uvedené záruce Hydropolu s vazbou na pravidelná měření vlhkosti zdiva činí tento postup cenově nejvýhodnější alternativou řešení vlhkosti staveb. I přes kvalitu služeb a obsáhlý servis leží cena této sanační metody výrazně pod cenou jiných sanačních postupů. Výhodná cena Hydropolu je zřejmě jedním z příčin jeho úspěchů. Právě v období "skromných pokladen" lze proto Hydropolem přispět k zachování hodnotných, leč zatím vlhkých staveb. Jak uvedený stavební postup ukázal, jde to i bez velkých nákladů. A jde to i bez náročných mechanických prací, bez kopání, řezání, vrtání atd.