Uplatnění systému Hydropol

Vzhledem k šetrnosti této metody vůči sanovanému objektu je možné instalovat systém Hydropol® téměř do každého objektu. Nejběžněji se systém umísťuje do historických staveb, jako jsou zámky, kostely a památky s různým účelem využití a do starších rodinných domů. Systém Hydropol® se osvědčil taky při vysoušení povodněmi zaplavených objektů.

Funkce přístroje plně nahrazuje tradiční metody odvlhčování zdiva, jako je například vložení vertikálních a horizontálních izolací proti zemní vlhkosti. Současně řeší odvlhčení veškerého vnějšího i vnitřního zdiva, horizontálních konstrukcí nacházejících se v přímém kontaktu se vzlínající zemní vlhkostí, přičemž je celý objekt vysoušen prostorově. Této metodě není na závadu materiálová různorodost použitých stavebních materiálů (smíšené zdivo, kombinace cihla, beton, ocel aj.). Zvlášť výhodná se ukázala aplikace u železobetonových konstrukcí. Otvorové výplně, průběžná schodiště a trubní rozvody apod. nejsou překážkou pro správnou funkci tohoto systému. Hodnota takto sanovaného objektu se v průměru zvyšuje až o 15 %. Snížením vlhkosti konstrukce je také dosaženo zvýšení tepelného odporu obvodových stěn, což se projeví mimo jiné úsporou výdajů na vytápění objektu. Se snižující se vlhkostí sa také snižuje riziko výskytu plísní, což zlepšuje hygienické podmínky bydlení a užívání stavby.

Systém Hydropol® je doložen potřebnými certifikáty a prohlášením o shodě (podle zákona č.22/1997 Sb. ve znění novel).

Instalace systému je realizována se zárukami za funkci a kvalitu zařízení Hydropol® a za odvlhčení zdiva v garantovaném rozsahu.