Systém Hydropol® – spolehlivé odvlhčování zdiva

Už šestadvacet let je na českém stavebnickém trhu společnost Hydropol ČR spol. s r.o. Firma je u nás jedničkou v oblasti odvhlčování zdiva pomocí bezelektrodové elektroosmózy. Při tomto fyzikálním jevu je voda vytlačována z vlhkých stěn domů například i historických staveb.


Jednou z mimořádných výhod technologie

Hydropol® je skutečnost, že k odvlhčování zdiva dochází neinvazivní metodou. „Díky Hydropolu se nemusejí rozbíjet dlažby a obklady, neodstraňuje se provoz. Nenarušuje se ani statika domu. Tato metoda je levnější než mechanické způsoby odvlhčení, při kterých se musí zdivo rozbít a odstranit provoz,“ vyzdvihuje výhody technologie Miloš Slovenčík, jednatel společnosti Hydropol ČR.

Hydropol® se představuje

Pro odvlhčení starších neizolovaných objektů byla vyvinuta řada technologií, jejichž volba je závislá na konkrétních podmínkách řešení případu. Prudký rozvoj zaznamenaly elektrofyzikální způsoby vysoušení zdiva a to směrem od elektroosmotických k nízkofrekvenčním bezkontaktním systémům. Postupně se tak rozvíjí obor sanace vlhkého zdiva.
Progresivní elektrofyzikální bezkontaktní systém odvlhčování zdiva Hydropol® je určený pro sanace neizolovaného zdiva proti zemní vlhkosti nebo s již nefunkční izolací, které je zavlhčeno vzlínavou zemní vlhkostí. Přístroje systému Hydropol® byly vyvinuty a jsou vyráběny v Německu.

Jak působí systém Hydropol®?

Působící elektrofyzikální princip systému odstraňuje vzlínající vlhkost pevně definovaným působícím polem. Odvlhčování zdiva probíhá ve dvou fázích:
V první fázi odvlhčování se odvádí molekuly vody z kapilár zdiva.
Ve druhé fázi ochrany působící pole trvale zabraňuje novému vzlínání kapilární vlhkosti do zdiva. Chybějící nebo vadné původní izolace proti vlhkosti se tím plně účinně nahradí. Ve zdivu zůstane pouze přirozená rovnovážná vlhkost. Metoda pracuje trvale a dosáhne stálé účinnosti odvlhčování.

U kterých druhů vlhkosti působí?

Metoda odstraňuje kapilárně vzlínající vlhkost. Není vhodná u tlakové nebo tekoucí vnikající vody, jakož i při tvorbě kondenzátu na povrchových plochách stěn.

Jak se podá důkaz o účinnosti?

Technická služba zákazníkům zjistí měřením vlhkosti před instalací sílu zavlhčení. K podání důkazu účinnosti se v rozmezí vždy cca po 12 měsících provádí kontrolní měření. Pokles vlhkosti se zaznamenává do měřícího protokolu. Technická služba se spojí se zákazníkem před příštím připadajícím kontrolním měřením.

Kdy je odvlhčování zdiva ukončeno?

Na základě principu působení se zdivo automaticky odvlhčuje až k dosažení jeho přirozené rovnovážné vlhkosti. Hydropol® je aktivní metoda odvlhčování a dosahuje vysušení zdiva zpravidla

Jak se pozná, že skutečně dochází k odvlhčování zdiva?

V každém domě během fáze odvlhčování nedochází k optické změně povrchových ploch stěn. Často se ale dá zjistit větší vystupování solných výkvětů (bílé krystalky na stěně). Jsou nejspolehlivějším optickým úkazem pro proces odvlhčování. Důkaz účinnosti se ale výlučně získá kontrolními měřeními, nezávisle na optických změnách.

Uplatnění systému Hydropol®

Vzhledem k šetrnosti metody vůči sanovanému objektu je možné instalovat systém Hydropol® téměř do každého objektu. Nejběžněji se umísťuje do historických staveb, jako jsou zámky, kostely a památky
s různým účelem využití a do starších rodinných domů. Systém Hydropol® se osvědčil taky při vysoušení povodněmi zaplavených objektů.
Funkce přístroje plně nahrazuje tradiční metody odvlhčování zdiva, jako je například vložení vertikálních a horizontálních izolací proti zemní vlhkosti. Současně řeší odvlhčení veškerého vnějšího i vnitřního zdiva, horizontálních konstrukcí nacházejících se v přímém kontaktu se vzlínající zemní vlhkostí, přičemž je celý objekt vysoušen prostorově. Této metodě není na závadu materiálová různorodost použitých stavebních materiálů (smíšené zdivo, kombinace cihla, beton, ocel aj.).
Zvlášť výhodná se ukázala aplikace u železobetonových konstrukcí. Otvorové výplně, průběžná schodiště a trubní rozvody nejsou překážkou pro správnou funkci tohoto systému. Hodnota takto sanovaného objektu se v průměru zvyšuje až o 15 %. Snížením vlhkosti konstrukce je také dosaženo zvýšení tepelného odporu obvodových stěn, což se projeví mimo jiné úsporou výdajů na vytápění objektu. Se snižující se vlhkostí se také snižuje riziko výskytu plísní, což zlepšuje hygienické podmínky bydlení a užívání stavby.
Jednou z mnoha staveb, kde systém Hydropol® pomáhá s odvlhčením stěn, je zámek v Holešově. Tam firma Hydropol ČR začínala nejdříve s jedním odvlhčovacím zařízením. „Zjistilo se, že technologie dokázala stěnu částečně odvlhčit, proto se město Holešov rozhodlo dokoupit další přístroje do zbývajících prostor. Celkem se zde používá devět zařízení,“ informoval Miloš Slovenčík, jednatel společnosti Hydropol ČR.
do jednoho a půl roku.