Aktuality

Systém Hydropol® – spolehlivé odvlhčování zdiva

Už šestadvacet let je na českém stavebnickém trhu společnost Hydropol ČR spol. s r.o. Firma je u nás jedničkou v oblasti odvhlčování zdiva pomocí bezelektrodové elektroosmózy. Při tomto fyzikálním jevu je voda vytlačována z vlhkých...

Již od r. 1994 chrání Hydropol starší budovy před zánikem

Vážným problémem mnoha budov je vnikající vlhkost do jejich konstrukcí. Zdivo nasává vlhkost jako houba, pokud není, zejména proti vlhkosti zemní, chráněno horizontální a vertikální izolací.

Sanace "Župného domu" v Dolném Kubíně

Jedním z nejvýznamnějších stánků umění na Slovensku je Oravská galéria, jejíž administrativní a výstavní centrum se nachází v objektu Župného domu v Dolném Kubíně.

Výhody odvlhčení zdiva systémem Hydropol

  • Řeší odvlhčení vnějšího i vnitřního zdiva.
  • Je předpokladem úspěšné sanace vlhkého objektu.
  • U starších objektů nahrazuje vložení izolací proti zemní vlhkosti.
  • Zvyšuje hodnotu domu až o 15 %.
  • Zvyšuje tepelný odpor obvodových stěn.
  • Zlepšuje kvalitu bydlení a snižuje náklady na vytápění.
  • Plně vyhovuje požadavkům památkové péče na sanace chráněných objektů.
  • Je realizován se zárukami na funkci, kvalitu a odvlhčení zdiva v garantovaném rozsahu.
  • Je doložen certifikáty a prohlášeními o shodě (podle §13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění novel).
  • Mírným působením je ohleduplný ke vzácným povrchovým úpravám a se stavbou pevně vázaným uměleckým dílům.